Hiển thị một kết quả duy nhất

-17%
-19%
-23%
-7%
-17%
-26%
-12%
-33%
-8%
-25%
-25%
-23%
-30%